İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI

 

İŞ YERİNİZ HANGİ TEHLİKE SINIFINDA? 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI
TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.
 Bu Tebliğ yayımı 27-02-2017 tarihinde yürürlüğe girdi.
 Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

NACE TEHLİKE SINIFLARI İÇİN AŞAĞIDA

3 KATEGORİ OLARAK İŞ YERİ SINIFINIZI BULABİLİRSİNİZ... 

 

88 BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.

SINIF : 4 haneli NACE kodudur.

Şu andaki işyeri SGK numaranızın 2-3-4 ve 5. rakamı

bu kodlara karşılık gelir.