İş Güvenliği Uzmanlığı

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı iş kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler.

AKCA OSGB iş güvenliği uzmanlarını görevlendirirken öncelikle işyerlerinizin tehlike sınıflarını belirlemekte ve sizin iş yerinizin tehlike sınıfına göre yasal olarak olması gereken İş güvenliği uzmanlarını görevlendirmektedir.

AKCA OSGBİş güvenliği uzmanlarını görevlendirirken mevzuatta belirtilen süreler dahilinde iş güvenliği uzmanlarımızı iş yerlerinizde görevlendirilerek işyerlerinin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine destek olmaktadır.

AKCA OSGB firmamız tarafından iş yerlerinizde görevlendirilen İş güvenliği uzmanlarımızın tamamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sertifikalıdır.

İş güvenliği Uzmanı çalışma saatleri aşağıda belirtilmiştir.

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in “iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri” adlı 12. maddesine göre yapılır.

  • Bu maddeye göre Ankara da hizmet veren AKCA OSGB firmamız müşterilerine aşağıda belirtilen sürelerde OSGB hizmeti vermektedir.

10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika.

Diğer işyerlerinde,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır.