İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri

İşe Giriş ve Periyodik Sağlık Muayeneleri

6331 Sayılı İş Güvenliği Kanunu Gereği İşveren;
Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak
sağlık gözetimine tabi tutulmalarını sağlar.
Aşağıdaki hallerde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak zorundadır:
İşe girişlerinde.
İş değişikliğinde.
İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından
sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.
İşin devamı süresince, çalışanın durumu ve işyerinin tehlike sınıfına göre düzenli aralıklarla.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe
uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamaz.
Sağlık gözetimi kapsamında yapılan İşe Giriş Muayene ve Raporları, Periyodik muayene ve Raporları
için yapılan harcamalar işverence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.
Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve
güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan
işyeri hekiminden alınır.
Akca OSGB Çalışma bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak Periyodik Muayeneler yapar ve rapor verir.