KORONOVİRÜS Salgınına Yönelik İşyerinde Alınacak Tedbirler

YENİ KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA İŞ 
SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROFESYONELLERİNİN
İŞYERLERİNDE ALDIRACAĞI TEDBİRLER 

ÖNCE KENDİNİZİ KORUYUN!

Bu duyuru T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilmiştir.

 


İşyerine Giriş ve Çıkışlar 

* Kullanılacak hijyen malzemelerinin konulmasına 
yönelik düzenlemelerin yapılması,
* Temas yolu ile geçiş kontrol sistemi bulunan 
işyerlerinde bulaş riskine karşı temassız sistemlerin
kullanılması veya geçici süre ile bu sistemlerin
kullanılmaması, 
* Sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri
yapılarak mesafenin korunması, yığılma ve
kalabalıklaşmanın önlenmesi, 
* Çalışanların işe girişlerinde temassız ateş ölçer ile
ateşlerinin ölçülmesi, 
* Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan
çalışanların işyeri sağlık personeline, bulunmaması
durumunda doğrudan sağlık kuruluşlarına
yönlendirilmesinin sağlanması, 
 
ile ilgili işveren ve/veya vekiline önerilerde bulunurlar.