NACE Rev.2_Altılı Kod

NACE Rev.2_Altılı Tanım

Tehlike Sınıfı

01.61.04

Bitkisel üretimi destekleyici ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil, hava yoluyla yapılanlar hariç)

Çok Tehlikeli

01.61.06

Hava yoluyla yapılan bitkisel üretimi destekleyici gübreleme, ilaçlama ve zirai mücadele faaliyetleri (zararlı otların imhası dahil)

Çok Tehlikeli

02.40.04

Ormanı zararlılara (böcek ve hastalıklar) karşı koruma faaliyetleri

Çok Tehlikeli

03.11.02

Deniz kabuklularının (midye, ıstakoz vb.), yumuşakçaların, diğer deniz canlıları ve ürünlerinin toplanması (sedef, doğal inci, sünger, mercan, deniz yosunu, vb.)

Çok Tehlikeli

05.10.01

Taş kömürü madenciliği

Çok Tehlikeli

05.20.01

Linyit madenciliği

Çok Tehlikeli

06.10.01

Ham petrolün çıkarılması

Çok Tehlikeli

06.20.01

Doğalgaz çıkarılması (madenciliği)

Çok Tehlikeli

07.10.01

Demir cevheri madenciliği (sinterlenmiş demir cevheri üretimi dahil)

Çok Tehlikeli

07.21.01

Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden uranyum metalinin ayrıştırılması

Çok Tehlikeli

07.21.02

Katran ve zift ihtiva eden cevherlerden toryum metalinin ayrıştırılması

Çok Tehlikeli

07.21.03

Uranyum madenciliği

Çok Tehlikeli

07.21.04

Toryum madenciliği

Çok Tehlikeli

07.21.05

Sarı pasta (U3O8) imalatı (uranyum cevherinden elde edilen)

Çok Tehlikeli

07.29.01

Altın, gümüş, platin gibi değerli metal madenciliği

Çok Tehlikeli

07.29.02

Alüminyum madenciliği

Çok Tehlikeli

07.29.03

Bakır madenciliği

Çok Tehlikeli

07.29.04

Nikel madenciliği

Çok Tehlikeli

07.29.05

Kurşun, çinko ve kalay madenciliği

Çok Tehlikeli

07.29.06

Krom madenciliği

Çok Tehlikeli

07.29.07

Başka yerde sınıflandırılmamış demir dışı diğer metal cevherleri madenciliği (cıva, manganez, kobalt, molibden, tantal, vanadyum vb.) (değerli metaller, demir, bakır, kurşun, çinko, alüminyum, kalay, krom, nikel hariç)

Çok Tehlikeli

08.11.01

Mermer ocakçılığı (traverten dahil)

Çok Tehlikeli

08.11.02

Granit ocakçılığı

Çok Tehlikeli

08.11.03

Yapı taşları ocakçılığı

Çok Tehlikeli

08.11.04

Süsleme ve yapı taşlarının kırılması ve kabaca kesilmesi

Çok Tehlikeli

08.11.05

Dolomit ve kayağan taşı (arduvaz / kayraktaşı) ocakçılığı

Çok Tehlikeli

08.11.06

Kireçtaşı (kalker) ocakçılığı (kireçtaşının kırılması ve parçalanması dahil)

Çok Tehlikeli

08.11.07

Tebeşir, alçıtaşı ve anhidrit ocakçılığı (çıkarma, parçalama, pişirme işlemi dahil)

Çok Tehlikeli

08.12.01

Çakıl ve kum ocakçılığı (taşların kırılması ile kil ve kaolin madenciliği hariç)

Çok Tehlikeli

08.12.02

Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması

Çok Tehlikeli

08.12.03

Kil, refrakter kil ve kaolin madenciliği ile bentonit, andaluzit, siyanit, silimanit, mulit, şamot veya dinas toprakları çıkarımı

Çok Tehlikeli

08.91.01

Kimyasal ve gübreleme amaçlı mineral madenciliği (azot, potasyum, fosfor, fosfat, nitrat, barit, baryum, pirit, vb.) (bor, kükürt madenciliği hariç)

Çok Tehlikeli

08.91.02

Bor mineralleri madenciliği

Çok Tehlikeli

08.91.03

Kükürt madenciliği (ocakçılığı)

Çok Tehlikeli

08.91.04

Guano madenciliği (kuş gübresi, güherçile dahil)

Çok Tehlikeli

08.91.05

Kehribar, Oltu taşı ve lületaşı ocakçılığı

Çok Tehlikeli

08.92.01

Turba çıkarılması ve toplanması

Çok Tehlikeli

08.93.01

Kaya tuzunun çıkarımı (tuzun elenmesi ve kırılması dahil) (tuzun yemeklik tuza dönüştürülmesi hariç)

Çok Tehlikeli

08.99.01

Aşındırıcı (törpüleyici) materyaller (zımpara), amyant, silisli fosil artıklar, arsenik cevherleri, sabuntaşı (talk) ve feldispat madenciliği (kuartz, mika, şist, talk, silis, sünger taşı, asbest, doğal korindon vb.)

Çok Tehlikeli *

08.99.02

Doğal asfalt, asfaltit, asfaltlı taş (doğal katı zift) ve bitüm madenciliği

Çok Tehlikeli

08.99.03

Kıymetli ve yarı kıymetli taşların (yakut, zümrüt, safir, kalsedon vb.) ocakçılığı (kehribar, Oltu taşı, lüle taşı ve elmas hariç)

Çok Tehlikeli

08.99.04

Grafit ocakçılığı

Çok Tehlikeli

08.99.05

Elmas (endüstri elmasları dahil) madenciliği

Çok Tehlikeli

08.99.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer madencilik ve taşocakçılığı

Çok Tehlikeli

09.10.01

Doğalgazın sıvılaştırılması ve gaz haline getirilmesi (maden alanında gerçekleştirilenler)

Çok Tehlikeli

09.10.02

Petrol ve gaz çıkarımıyla ilgili sondaj hizmetleri (tetkik, araştırma hizmetleri, jeolojik gözlemler, kuyu çalıştırılması ve kapatılması ile test amaçlı sondaj faaliyetleri vb. dahil)

Çok Tehlikeli

09.10.03

Petrol ve gaz çıkarımı ile ilgili vinç ve sondaj kulesi kurma, onarım, sökme vb. hizmet faaliyetleri

Çok Tehlikeli

09.90.02

Madencilik ve taş ocakçılığını destekleyici test amaçlı sondaj faaliyetleri (petrol ve doğalgaz için yapılanlar hariç)

Çok Tehlikeli

11.01.01

Damıtılmış alkollü içeceklerin imalatı (viski, brendi, cin, likör, rakı, votka, kanyak vb.)

Çok Tehlikeli

11.01.02

Damıtılmış alkollü içeceklerle karıştırılmış içki imalatı

Çok Tehlikeli

11.01.03

Etil alkol üretimi (doğal özellikleri değiştirilmemiş/tağyir edilmemiş, alkol derecesi <%80)

Çok Tehlikeli

15.11.10

Deri ve kürklü deri imalatı (kürkün ve derinin tabaklanması, sepilenmesi, boyanması, cilalanması ve işlenmesi)(işlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması hariç)

Çok Tehlikeli

15.11.11

Kürklü derinin ve postların kazınarak temizlenmesi, kırkılması, tüylerinin yolunması ve ağartılması (postlu derilerin terbiyesi dahil)

Çok Tehlikeli

15.11.13

Deri ve kösele esaslı terkip ile elde edilen levha, yaprak, şerit deri ve kösele imalatı

Çok Tehlikeli

15.11.14

İşlenmiş derinin başka işlemlere tabi tutulmaksızın yalnızca tamburda ütülenmesi ve kurutulması

Çok Tehlikeli

16.10.03

Ağaç yünü, ağaç unu, ağaç talaşı, ağaç yonga imalatı

Çok Tehlikeli

16.10.06

Tomruk ve kerestelerin kurutulması, emprenye edilmesi veya kimyasal işlemden geçirilmesi hizmetleri (başkalarının adına olanlar)

Çok Tehlikeli

16.21.02

Sıkıştırılmış lif, tahta ve tabakalardan kontrplak, mdf, sunta, vb. levha imalatı

Çok Tehlikeli

18.13.01

Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler

Çok Tehlikeli

19.10.10

Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)

Çok Tehlikeli

19.10.11

Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)

Çok Tehlikeli

19.20.12

Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)

Çok Tehlikeli

19.20.15

Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı

Çok Tehlikeli

19.20.16

Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)

Çok Tehlikeli

19.20.17

Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı

Çok Tehlikeli

19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç)

Çok Tehlikeli

20.11.01

Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)

Çok Tehlikeli

20.12.01

Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)

Çok Tehlikeli

20.12.02

Tabaklama ekstreleri, bitkisel kökenli; tanenler ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri; bitkisel veya hayvansal kökenli renklendirme maddelerinin imalatı

Çok Tehlikeli

20.13.02

Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)

Çok Tehlikeli

20.13.03

Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil)

Çok Tehlikeli

20.13.04

Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)

Çok Tehlikeli

20.13.06

Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt kartuşları dahil)

Çok Tehlikeli

20.13.07

Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)

Çok Tehlikeli

20.13.90

Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)

Çok Tehlikeli

20.14.01

Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)

Çok Tehlikeli

20.14.04

Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.)

Çok Tehlikeli

20.15.01

Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.15.02

Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)

Çok Tehlikeli

20.16.01

Birincil formda poliamitler, üre reçineleri, melamin reçineleri, vb. plastik hammaddelerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.16.02

Birincil formda alkid reçine, polyester reçine, epoksi reçine, poliasetal, polikarbonat ile diğer polieter ve polyester imalatı

Çok Tehlikeli

20.16.03

Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri dahil)

Çok Tehlikeli

20.16.04

Birincil formda silikon ve polimer esaslı iyon değiştiricileri imalatı

Çok Tehlikeli

20.16.05

Birincil formda diğer amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar, politerpenler, polisülfürler, selüloz ve kimyasal türevleri ile diğer petrol reçineleri imalatı

Çok Tehlikeli

20.17.01

Birincil formda sentetik kauçuk imalatı

Çok Tehlikeli

20.20.11

Böcek ilacı, kemirgen ilacı, küf ve mantar ilacı, yabancı otla mücadele ilacı imalatı

Çok Tehlikeli

20.20.12

Dezenfektan imalatı (tarımsal ve diğer kullanımlar için) (hijyenik maddeler, bakteriostatlar ve sterilize ediciler dahil)

Çok Tehlikeli

20.20.13

Çimlenmeyi önleyici ve bitki gelişimini düzenleyici ürün imalatı

Çok Tehlikeli

20.20.14

Diğer zirai kimyasal ürünlerin imalatı (gübre ve azotlu bileşik imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

20.30.11

Boya ve vernikler, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (sulu ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı

Çok Tehlikeli

20.30.12

Macun imalatı (dolgu, cam, sıvama için olanlar ile üstübeç, vb. dahil)

Çok Tehlikeli

20.30.13

Diğer boya, vernik ve ilgili ürünlerin imalatı (renk ayarlayıcılar, matbaa mürekkepleri, solventler, incelticiler (tiner))

Çok Tehlikeli

20.30.14

Boya ve vernikler, polyester, akrilik ve vinil polimer esaslı olanların (susuz ortamda dağılanlar, çözülenler ve çözeltiler) imalatı

Çok Tehlikeli

20.30.15

Hazır boya pigmentleri, matlaştırıcılar (opaklaştırıcı) ve renklendiriciler, camlaştırılabilir emay ve sırlar, astarlar, cam firit, sıvı cilalar ve benzerlerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.30.16

Boya müstahzarları hazır kurutucu maddelerinin imalatı

Çok Tehlikeli

20.30.17

Elektrostatik toz boya imalatı

Çok Tehlikeli

20.51.21

Barut, vb. itici tozların imalatı

Çok Tehlikeli

20.51.22

Hazır patlayıcılar, emniyet fitilleri, çarpma kapsülleri, infilak fitilleri, ateşleyiciler, dinamit, elektrikli kapsüller, havai fişekler, sis işaretleri, işaret fişekleri, vb. patlayıcı veya piroteknik malzeme imalatı (barut hariç)

Çok Tehlikeli

20.51.23

Kibrit imalatı

Çok Tehlikeli

20.52.05

Tutkal imalatı (kazein esaslı, hayvansal esaslı, nişasta esaslı, kauçuk esaslı, plastik esaslı, polimer esaslı vb. olanlar)

Çok Tehlikeli

20.59.01

Fotografik levha ve filmlerin (hassaslaştırılmış, ışığa maruz kalmamış olanlar), anında baskılanan filmlerin, fotoğrafçılıkta kullanılan kimyasal müstahzarların ve karışımsız (saf) ürünlerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.03

Aktif karbon imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.04

Yağlama müstahzarları (hidrolik fren sıvıları dahil), vuruntu önleyici müstahzarlar ile katkı maddeleri ve antifrizlerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.07

Laboratuvar için hazır kültür ortamları, model hamurları, kompozit diyagnostik reaktifler veya laboratuvar reaktifleri imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.08

Elektronikte kullanılan macun kıvamında (dope edilmiş) olan kimyasal elementler ile bileşiklerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.09

Bitirme (apreleme dahil) maddeleri, boya hammaddesi ve benzeri ürünlerin sabitlenmesini veya boyayıcılığını hızlandıran boya taşıyıcı maddelerin imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.10

Dekapaj (temizleme) müstahzarları, eritkenler, hazır vulkanizasyon hızlandırıcı maddeler, kauçuk veya plastikler için plastikleştirici bileşikler ve stabilizatörler, başka yerde sınıflandırılmamış katalitik müstahzarlar imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.11

Jelatin ve jelatin türevleri ile süt albüminlerinin imalatı (gıda endüstrisinde kullanılan jelatinler ve süt albüminleri hariç)

Çok Tehlikeli

20.59.13

Biyodizel, vb. biyoyakıt imalatı (bitkisel veya hayvansal yağlardan elde edilen uzun zincirli yağ asitlerinin mono alkil esterleri) (%70 veya daha fazla petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler hariç)

Çok Tehlikeli

20.59.14

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kimyasal ürünlerin imalatı (vakum tüpleri için emiciler, pirolinyitler, kazan taşı önleyici bileşikler, yağ emülsiyonlaştırıcıları, dökümhanelerde kullanılan yardımcı kimyasal ürünler ve hazır bağlayıcılar, vb.)

Çok Tehlikeli

20.59.15

Yangın söndürücü müstahzarları ve dolum malzemeleri imalatı

Çok Tehlikeli

20.59.16

Jelatin ve süt albüminlerinin imalatı (yalnızca gıda endüstrisinde kullanılanlar)

Çok Tehlikeli

20.60.01

Kardelenmemiş ve taranmamış suni ve sentetik elyaf imalatı

Çok Tehlikeli

21.10.01

Temel eczacılık ürünlerinin imalatı (antibiyotik, vitamin, salisilik asit gibi ilaçların imalatında farmakolojik özelliklerinden yararlanmak üzere tıbbi olarak etken maddeler ile kan ürünlerinin, salgı bezi ve ekstrelerin, hormonların vb. imalatı)

Çok Tehlikeli

22.11.17

Kauçuktan iç lastiklerin imalatı (dış lastikler için değişebilir sırtlar, kolonlar ve şeritlerin imalatı dahil)

Çok Tehlikeli

22.11.18

Kauçuktan dış lastik imalatı (motosikletler, bisikletler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, hava taşıtları, traktörler ve diğer araç ve donanımlar için) (dolgu veya alçak basınçlı lastikler dahil)

Çok Tehlikeli

22.11.19

Lastik tekerleklerinin yeniden işlenmesi ve sırt geçirilmesi (lastiğin kaplanması)

Çok Tehlikeli

23.11.01

Levha veya tabaka halinde düz cam imalatı (telli, buzlu cam, renkli veya boyalı düz cam dahil) (dökülmüş, haddelenmiş, çekilmiş, üflenmiş, float, yüzeyi parlatılmış veya cilalanmış ancak başka şekilde işlenmemiş olanlar)

Çok Tehlikeli

23.12.01

Cam ayna imalatı (taşıtlar için dikiz aynaları dahil)

Çok Tehlikeli

23.12.02

Sertleştirilmiş emniyet camı ve temperli düz cam imalatı (oto camı dahil)

Çok Tehlikeli

23.12.03

Çok katlı yalıtım camları imalatı

Çok Tehlikeli

23.12.04

Levha veya tabaka halinde işlenmiş cam imalatı (kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, gravür yapılmış, delinmiş, emaylanmış/sırlanmış veya başka bir şekilde işlenmiş, fakat çerçevelenmemiş veya monte edilmemiş olanlar) (optik camlar dahil)

Çok Tehlikeli

23.13.01

Camdan şişe, kavanoz ve diğer muhafaza kapları, bardaklar, termos ve diğer vakumlu kapların camdan yapılmış iç yüzeyleri ile camdan sofra ve mutfak eşyaları imalatı (ampuller hariç)

Çok Tehlikeli

23.13.02

Tuvalet, banyo, büro, iç dekorasyon, vb. amaçlarla kullanılan cam ve kristal eşya imalatı (camdan biblo, boncuk vb. küçük cam eşyalar hariç)

Çok Tehlikeli

23.14.01

Cam elyafı imalatı (cam yünü ve bunlardan yapılmış dokuma dışı ürünler dahil)

Çok Tehlikeli

23.19.08

Vitray cam imalatı

Çok Tehlikeli

23.20.16

Silisli süzme topraktan (kizelgur) ısı yalıtımlı seramik ürünler ile ateşe dayanıklı briket, blok, tuğla, ateş tuğlası, vb. ateşe dayanıklı seramik yapı ürünleri imalatı

Çok Tehlikeli

23.20.17

Ateşe dayanıklı imbikler, damıtma kabı, eritme potası, vana ucu, tüp, boru, döküm potaları, mufl ocağı, püskürtme tüpleri vb. seramik ürünlerin imalatı

Çok Tehlikeli

23.20.18

Ateşe dayanıklı çimento, çamur, harç, beton vb. imalatı

Çok Tehlikeli

23.31.01

Seramik karo ve kaldırım taşı imalatı (mozaik taşı ve mozaik küpleri dahil) (ateşe dayanıklı olanlar hariç)

Çok Tehlikeli

23.32.01

Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile tuğla, kiremit, karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil)

Çok Tehlikeli

23.41.01

Seramik veya porselenden sofra takımları (tabak, bardak, fincan, vb.) ve diğer ev ve tuvalet eşyasının imalatı (çiniden olanlar ve sıhhi ürünler hariç)

Çok Tehlikeli

23.41.02

Seramik ve porselenden heykelcik, vazo, biblo, vb. süs eşyası imalatı (oyuncaklar hariç)

Çok Tehlikeli

23.41.03

Çiniden sofra takımı, ev, tuvalet ve süs eşyası imalatı (çinicilik) (çini dekoru dahil)

Çok Tehlikeli

23.42.01

Seramik sıhhi ürünlerin imalatı

Çok Tehlikeli

23.43.01

Seramik yalıtkanların (izolatörlerin) ve yalıtkan bağlantı parçalarının imalatı

Çok Tehlikeli

23.44.01

Diğer teknik seramik ürünlerin imalatı (laboratuvar, kimyasal ve diğer teknik alanlarda kullanılan seramikten ürünler) (ateşe dayanıklı seramik ürünler hariç)

Çok Tehlikeli

23.49.01

Tarımsal amaçlı olanlar ile malların taşınması ya da ambalajlanması için kullanılan seramik ürünlerin imalatı (seramik çömlekler, kavanozlar, vb. ile yalaklar, tekneler vb.)

Çok Tehlikeli

23.49.02

Başka yerde sınıflandırılmamış yapı işlerinde kullanılmayan diğer seramik eşyaların imalatı (dekoratif amaçlı olmayan seramik saksılar dahil)

Çok Tehlikeli

23.51.01

Çimento imalatı (çimento klinkeri, portland, alüminyumlu çimento (boksit çimentosu), cüruf çimento, süper fosfat çimentolar ve benzeri suya dayanıklı çimentolar)

Çok Tehlikeli

23.52.01

Sönmemiş kireç, sönmüş kireç ve suya dayanıklı kireç imalatı

Çok Tehlikeli

23.52.02

Sönmüş alçıtaşından ya da sönmüş sülfattan alçı imalatı

Çok Tehlikeli

23.52.03

Yanmış (kalsine edilmiş) veya aglomera edilmiş dolomit imalatı

Çok Tehlikeli

23.70.01

Taş ve mermerin kesilmesi, şekil verilmesi ve bitirilmesi (doğal taşlardan, mermerden, su mermerinden, travertenden, kayağantaşından levha/tabaka, kurna, lavabo, karo, kaldırım taşı, yapı taşı, mezar taşı, vb. imalatı dahil, süs eşyası hariç)

Çok Tehlikeli

23.91.01

Aşındırıcı ürünlerin imalatı (değirmen taşları, bileği taşı, zımpara taşı vb.)(dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş zımparalar hariç)

Çok Tehlikeli

23.91.02

Dokuma tekstil kumaşlarına, kağıt ve mukavvaya tutturulmuş olan zımparaların imalatı

Çok Tehlikeli

23.99.01

Asfalttan ve benzeri malzemelerden yapılan ürünlerin imalatı (çatı yapımında veya su yalıtımında kullanılan bitüm esaslı keçeler dahil)

Çok Tehlikeli

23.99.02

Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin imalatı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım malzemeleri)

Çok Tehlikeli

23.99.03

İşlenmiş asbest (amyant) lifleri, asbest ve magnezyum karbonat esaslı karışımlar, bu karışımlardan veya asbestten yapılan ürünler, fren, debriyaj ve benzerleri için monte edilmemiş sürtünme malzemeleri (fren balatası vb.) imalatı

Çok Tehlikeli *

23.99.04

İşlenmiş mika ve mikadan ürünlerin imalatı

Çok Tehlikeli

23.99.05

Bitümlü karışımların imalatı (doğal veya suni taştan malzemeler ile bir bağlayıcı olarak bitüm, doğal asfalt veya ilgili maddelerin karıştırılmasıyla elde edilenler)

Çok Tehlikeli *

23.99.07

Amyantlı kağıt imalatı

Çok Tehlikeli *

23.99.09

Suni korindon imalatı

Çok Tehlikeli

23.99.90

Diğer metal dışı minerallerden (turbadan, grafitten, vb. monte edilmemiş) ürünlerin imalatı (karbon elyafı dahil, elektrik amaçlı olanlar hariç)

Çok Tehlikeli

24.10.01

Ham çelik üretilmesi (kütük veya diğer birincil formlarda ya da yarı mamul çelik ürünler halinde)

Çok Tehlikeli

24.10.02

Çelikten açık profil imalatı (sıcak haddeleme, sıcak çekme veya kalıptan çekme işlemlerinden daha ileri işlem görmemiş)

Çok Tehlikeli

24.10.03

Demir ve çelikten sıcak veya soğuk çekilmiş yassı hadde ürünleri imalatı (demir veya çelik alaşımlı levha, şerit, sac, teneke sac, vb. dahil)

Çok Tehlikeli

24.10.05

Sıcak haddelenmiş demir veya çelikten bar ve çubukların üretilmesi (inşaat demiri dahil)

Çok Tehlikeli

24.10.06

Demir veya çelik granül ve demir tozu üretilmesi

Çok Tehlikeli

24.10.07

Demir ya da çelik hurdaların yeniden eritilmesi

Çok Tehlikeli

24.10.08

Demir cevherinin doğrudan indirgenmesiyle elde edilen demirli ürünler ve diğer sünger demir ürünlerinin imalatı ile elektroliz veya diğer kimyasal yöntemlerle istisnai saflıkta demir üretilmesi

Çok Tehlikeli

24.10.09

Çelikten demir yolu ve tramvay yolu yapım malzemesi (birleştirilmemiş raylar ile ray donanımı, aksamı, vb.) ile levha kazıkları (palplanş) ve kaynaklı açık profil imalatı

Çok Tehlikeli

24.10.10

Pik demir ve manganezli dökme demir (aynalı demir/spiegeleisen) üretimi (külçe, blok, veya diğer birincil formlarda)

Çok Tehlikeli

24.10.12

Ferro alaşımların imalatı (ferro manganez, ferro silisyum, ferro siliko manganez, ferro krom ve diğerleri)

Çok Tehlikeli

24.20.09

Çelikten/demirden yapılmış tüp, boru, içi boş profiller ve ilgili bağlantı parçalarının imalatı (sıcak çekilmiş veya sıcak haddelenmiş)

Çok tehlikeli

24.41.16

İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde altın imalatı ile gümüş veya adi metallerin altınla preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

24.41.17

İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde gümüş imalatı ile adi metallerin gümüşle preslenerek kaplanması (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

24.41.18

İşlenmemiş, yarı işlenmiş, toz halde platin imalatı ile altın, gümüş veya adi metallerin platinle preslenerek kaplanması (paladyum, rodyum, osmiyum ve rutenyum imalatı ile platin katalizör imalatı dahil) (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

24.41.19

Değerli metal alaşımlarının imalatı (Mücevher ve benzeri eşyaların imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

24.42.17

Alüminyum imalatı (işlenmemiş halde)

Çok Tehlikeli

24.42.20

Alüminyum oksit imalatı (suni korindon hariç) (alümina)

Çok Tehlikeli

24.43.01

Kurşun tabaka, levha, şerit, folyo, kurşun tozu ve pulu imalatı (alaşımdan olanlar dahil)

Çok Tehlikeli

24.43.02

Kurşun imalatı (işlenmemiş)

Çok Tehlikeli

24.43.04

Kalay bar, çubuk, profil, tel, vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)

Çok Tehlikeli

24.43.05

Kalay imalatı (işlenmemiş halde)

Çok Tehlikeli

24.43.06

Çinko imalatı (işlenmemiş halde)

Çok Tehlikeli

24.44.01

Bakır, bakır matı, bakır tozu, semente bakır, bakır anotu ile bakır ve bakır alaşımlarının imalatı

Çok Tehlikeli

24.45.01

Maden cevherlerinden ya da oksitlerden işlenmemiş krom, manganez, nikel, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. imalatı (alaşımları dahil)

Çok Tehlikeli

24.45.02

Krom, manganez, tungsten, molibden, tantalum, kobalt, bizmut, titanyum, zirkonyum, berilyum, germanyum vb. demir dışı metallerden yapılan ürünlerin imalatı (sermetler ve diğer ara ürünler dahil, nikelden olanlar hariç)

Çok Tehlikeli

24.45.06

Nikel matları, nikel oksit sinterleri ve diğer ara ürünleri ile nikel bar, çubuk, profil, tel, levha, şerit, folyo, tüp, boru ve bağlantı parçaları imalatı

Çok Tehlikeli

24.46.01

Uranyum ve radyumlu maden cevherlerinden veya diğer cevherlerden metalik uranyum üretimi, uranyumun ergitilmesi ve rafine edilmesi (zenginleştirilmiş plutonyum, uranyum, toryum ile bunların bileşiklerinin imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

24.51.13

Demir döküm (yarı mamul demir ürünlerin dökümü, gri demir dökümü, küresel grafit demir dökümü, dövülebilir dökme demir ürünleri dökümü, tüpler, borular ve içi boş profiller ile dökme demirden tüp ve borular ile bunların bağlantı parçalarının imalatı)

Çok Tehlikeli

24.52.20

Çelik dökümü

Çok Tehlikeli

24.53.01

Hafif metallerin dökümü (alüminyum, magnezyum, titanyum, çinko vb.den yarı mamul ürünlerin dökümü ile dökme hafif metallerin dökümü)

Çok Tehlikeli

24.54.01

Demir dışı ağır metallerin dökümü (bakır vb.)

Çok Tehlikeli

24.54.02

Değerli metallerin dökümü

Çok Tehlikeli

25.21.12

Merkezi ısıtma radyatörleri imalatı, döküm olanlar (elektrikli radyatörler hariç)

Çok Tehlikeli

25.30.02

Nükleer reaktörler ve nükleer reaktör parçası imalatı (izotop ayırıcılar hariç)

Çok Tehlikeli

25.40.01

Tabanca, revolver (altıpatlar), av tüfeği, havalı tabanca, cop, vb. askeri amaçlı olmayan ateşli silahlar ve benzeri aletlerin ve bunların parçalarının imalatı

Çok Tehlikeli

25.40.02

Askeri silah ve bunların parçalarının imalatı (büyük toplar, savaş araçları, füzeatarlar, torpil kovanları, ağır makineli tüfekler, vb.)

Çok Tehlikeli

25.40.03

Bomba, füze ve benzeri savaş gereçleri, fişekler, diğer mermi ve mühimmatlar ile bunların parçalarının imalatı

Çok Tehlikeli

25.50.02

Toz metalürjisi

Çok Tehlikeli

25.61.01

Metallerin ısıl işlem ve anodlama, sertleştirme, vernikleme, vb. yüzey işlemleri, elektroliz, çinkoyla galvanizleme veya kimyasal işlemlerle metalik kaplama (kalay ve nikel kaplama hariç) ve plastik, teflon, vb. metal dışı malzemelerle kaplama faaliyeti

Çok Tehlikeli

25.61.02

Metallerin kalay ile kaplanması (kalaycılık) faaliyeti

Çok Tehlikeli

25.61.03

Metallerin nikel ile kaplanması (nikelajcılık) faaliyeti

Çok Tehlikeli

25.62.03

Lazer ışınlarının kullanılması yoluyla metallerin kesilmesi veya üzerlerinin yazılması

Çok Tehlikeli

25.99.08

Metalden gemi ve tekne pervaneleri ve bunların aksamları ile çıpalar, filika demirleri vb. imalatı

Çok Tehlikeli

25.99.12

Kalıba dökülerek yapılan zil, çan, gong vb. eşyalar ile adi metallerden kalıba dökülerek yapılan biblo, heykelcik ve diğer süs eşyası imalatı (bisiklet zilleri dahil ancak bakırdan olanlar ile mutfak eşyaları hariç)

Çok Tehlikeli

25.99.15

Kurşun tüp, boru ve bunların bağlantı parçaları ile kurşun bar, çubuk, profil, tel vb. imalatı (alaşımdan olanlar dahil)

Çok Tehlikeli

26.60.01

Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ile ilgili cihazların imalatı (elektro-kardiyograf cihazı, işitme cihazı, radyoloji cihazı, röntgen cihazları, X, Alfa, Beta, Gama, mor ötesi ve kızıl ötesi ışınların kullanımına dayalı cihazlar, vb.)

Çok Tehlikeli

27.20.01

Elektrik akümülatör parçalarının imalatı (akümülatör plakaları, separatörler, kurşun ızgaralar) (akümülatör kutu ve kapaklarının imalatı hariç)

Çok Tehlikeli

27.20.02

Şarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının imalatı (manganez dioksitli, cıva oksitli, gümüş oksitli, lityum oksitli, çinko-hava reaksiyonlu pil ve bataryalar)

Çok Tehlikeli

27.20.03

Akümülatör imalatı (kurşun asitli, nikel kadmiyum, nikel metal hidrit, lityum-iyon, lityum polimer, nikel demir ve diğer elektrik akümülatörleri)

Çok Tehlikeli

27.20.04

Şarj edilebilir pil ve batarya ile bunların parçalarının imalatı

Çok Tehlikeli

27.90.04

Karbon elektrotlar ve elektrik işlerinde kullanılan grafitten veya karbondan diğer ürünlerin imalatı (ısıtıcı kömür rezistanslar, pil kömürleri, ark lambaları ve diğer lambalar için kömürler vb. dahil)

Çok Tehlikeli

28.14.01

Diğer musluk ve valf/vana imalatı, dökme olanlar (sanayi musluk, valf ve vanaları, sıhhi tesisat ve ısıtmada kullanılan musluk ve vanalar ile doğalgaz vanaları dahil)

Çok Tehlikeli

28.99.12

İzotopik ayırma makineleri ve cihazlarının imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.01

Yüzen ve su altında kalabilen sondaj platformlarının inşası faaliyetleri

Çok Tehlikeli

30.11.02

Yolcu gemi ve tekneleri, feribotlar, tankerler, frigorifik gemiler, kuru yük gemileri, çekici ve itici römorkörler, tarak gemileri, açık deniz gemileri, hover kraftların ve diğer gemilerin inşası (spor ve eğlence amaçlı olanlar hariç)

Çok Tehlikeli

30.11.03

Savaş gemileri ve denizaltıların imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.04

Balıkçı gemi ve tekneleri ile deniz ürünlerinin işlenmesine ve saklanmasına yönelik fabrika gemilerinin yapımı

Çok Tehlikeli

30.11.05

Yüzen rıhtımlar, dubalar, batardolar, koferdamlar, yüzen iskeleler, şamandıralar, yüzen tanklar, mavnalar, salapuryalar, yüzen vinçler, eğlence amaçlı olmayan şişme botlar vb. imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.06

Gemiler ve yüzer yapılar için oturulacak yerlerin imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.07

Gemiler ve yüzer yapılar için iç bölmelerin imalatı

Çok Tehlikeli

30.11.08

Gemilerin, yüzer platformların ve yüzer yapıların büyük çapta değiştirilmesi ve yeniden inşası

Çok Tehlikeli

30.12.04

Eğlence ve sportif amaçlı motorlu/motorsuz yelkenlilerin, motorlu tekne ve yatların, sandalların, kayıkların, kanoların, eğlence amaçlı hover kraftların ve benzer araçların imalatı (polyester tekneler dahil)

Çok Tehlikeli

30.30.06

Uzay aracı, uzay aracı fırlatma araçları ve mekanizmaları ile uydular, uzay roketleri, yörünge istasyonları ve uzay mekiklerinin imalatı

Çok Tehlikeli

30.30.07

Kıtalar arası balistik füzelerin (ICBM) imalatı

Çok Tehlikeli

30.40.01

Askeri savaş araçlarının imalatı (tank, zırhlı savaş araçları ve bunların parçaları)

Çok Tehlikeli

31.09.01

Mobilyaların boyanması, verniklenmesi, cilalanması vb. tamamlayıcı işlerin yapılması

Çok Tehlikeli

32.50.13

Diş laboratuvarlarının faaliyetleri (protez diş, metal kuron, vb. imalatı)

Çok Tehlikeli

33.11.11

Nükleer reaktörlerin bakım ve onarımı

Çok Tehlikeli

33.13.02

Işınlama, elektromedikal ve elektroterapi ekipmanlarının bakım ve onarımı

Çok Tehlikeli

33.15.01

Gemilerin ve teknelerin bakım ve onarımı (yüzen yapılar, sandal, kayık, vb. bakım ve onarımı ile bunların kalafatlanması dahil)

Çok Tehlikeli

35.11.19

Elektrik enerjisi üretimi

Çok Tehlikeli

35.12.13

Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi)

Çok Tehlikeli

35.13.01

Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin işletilmesi)

Çok Tehlikeli

35.14.03

Elektrik için elektrik ve iletim kapasitesi değiştirme faaliyetleri

Çok Tehlikeli

35.21.01

Doğalgaz dahil, çeşitli türdeki gazlardan arındırma, karıştırma, vb. işlemlerle kalorifik değerde gazlı yakıtların üretimi

Çok Tehlikeli

35.21.02

Kömürün karbonlaştırılması, tarımsal yan ürün veya atıklarından gaz üretimi

Çok Tehlikeli

35.22.01

Ana şebeke üzerinden gaz yakıtların dağıtımı (her çeşit gazlı yakıtın, ana boru sistemiyle dağıtımı ve tedariki)

Çok Tehlikeli

35.30.21

Buhar ve sıcak su üretimi, toplanması ve dağıtımı

Çok Tehlikeli

36.00.02

Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması

Çok Tehlikeli

37.00.01

Kanalizasyon (kanalizasyon atıklarının uzaklaştırılması ve arıtılması, kanalizasyon sistemlerinin ve atık su arıtma tesislerinin işletimi, foseptik çukurların ve havuzların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar tuvalet faaliyetleri vb.)

Çok Tehlikeli

38.12.01

Tehlikeli atıkların toplanması (patlayıcı, oksitleyici, yanıcı, zehirli, aşındırıcı, bulaşıcı ve insan sağlığı için zararlı atıkların ve maddelerin toplanması faaliyetleri) (nükleer atıklar, biyokimyasal atıklar, kullanılmış piller vb.)

Çok Tehlikeli

38.22.01

Tehlikeli atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi (tehlikeli atıkların ıslahını yapan tesislerin işletilmesi, zararlı atıkların yok edilmesi için kullanılmış malların bertarafı vb. faaliyetler) (radyoaktif atıklar hariç)

Çok Tehlikeli

38.22.02

Radyoaktif atıkların ıslahı ve bertaraf edilmesi

Çok Tehlikeli

38.31.01

Gemi ve yüzer yapıların hurdalarının materyallerinin geri kazanımı amacıyla parçalara ayrılması (sökülmesi)

Çok Tehlikeli

38.31.02

Hurdaların geri kazanım amacıyla parçalara ayrılması (otomobil, bilgisayar, televizyon vb. donanımlar) (gemiler ve yüzer yapılar ile satmak için kullanılabilir parçalar oluşturmak amacıyla sökme hariç)

Çok Tehlikeli

38.32.01

Tasnif edilmiş metal atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması

Çok Tehlikeli

38.32.02

Tasnif edilmiş metal dışı atıklar, hurdalar ve diğer parçaların genellikle mekanik veya kimyasal değişim işlemleri ile geri kazanılması

Çok Tehlikeli

39.00.01

İyileştirme faaliyetleri ve diğer atık yönetimi hizmetleri (kirletilmiş toprak ve yeraltı sularının temizlenmesi, kara mayınlarının temizlenmesi, vb.)

Çok Tehlikeli

41.10.02

Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri

Çok Tehlikeli

41.10.03

İşyeri yapı kooperatiflerinin faaliyetleri

Çok Tehlikeli

41.20.01

İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Çok Tehlikeli

41.20.02

İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar, birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)

Çok Tehlikeli

41.20.03

Prefabrik binalar için bileşenlerin alanda birleştirilmesi ve kurulması

Çok Tehlikeli

41.20.04

İkamet amaçlı ahşap binaların inşaatı

Çok Tehlikeli

41.20.05

Mevcut ikamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların yeniden düzenlenmesi veya yenilenmesi (büyük çaplı revizyon)

Çok Tehlikeli

42.11.01

Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç veya yaya yollarının inşaatı

Çok Tehlikeli

42.11.02

Yol yüzeylerinin asfaltlanması ve onarımı, kaldırım, kasis, bisiklet yolu vb.lerin inşaatı, yolların vb. yüzeylerin boyayla işaretlenmesi, yol bariyeri, trafik işaret ve levhaları vb.nin kurulumu gibi yol, tünel vb. yerlerdeki yüzey işleri

Çok Tehlikeli

42.11.03

Havaalanı pisti inşaatı

Çok Tehlikeli

42.12.01

Demir yolları ve metroların inşaatı (bakım ve onarımı dahil)

Çok Tehlikeli

42.13.01

Köprülerin inşaatı (yükseltilmiş kara yolları-viyadükler dahil)

Çok Tehlikeli

42.13.02

Tünel inşaatı

Çok Tehlikeli

42.21.01

Akışkanlar için uzun mesafe boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik karada ve deniz altında uzun mesafe boru hattı)

Çok Tehlikeli

42.21.02

Su kuyusu açma ve septik sistem kurulum faaliyetleri (kuyu, artezyen vb.)

Çok Tehlikeli

42.21.03

Ana su şebekeleri ve su hatları ile su arıtma tesisleri, kanalizasyon bertaraf tesisleri ve pompa istasyonları inşaatı (sulama sistemleri (kanallar) dahil)

Çok Tehlikeli

42.21.05

Akışkanlar için kısa mesafe (yerel) boru hatlarının inşaatı (petrol ürünleri ve gaz taşımacılığı ile su, kanalizasyon, sıcak su, buhar ve diğer ürünlerin taşımacılığına yönelik kısa mesafe boru hattı)

Çok Tehlikeli

42.22.01

Uzun mesafe elektrik hatlarının inşaatı (uzun mesafe yüksek gerilim elektrik iletim hatları ile uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı iletim hatları)

Çok Tehlikeli

42.22.02

Enerji santralleri inşaatı (hidroelektrik santrali, termik santral, nükleer enerji üretim santralleri vb.)

Çok Tehlikeli

42.22.04

Kentsel (kısa mesafe) elektrik hatlarının inşaatı (trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)

Çok Tehlikeli

42.22.05

Telekomünikasyon şebeke ve ağlarının bakım ve onarımı

Çok Tehlikeli

42.22.06

Uzun mesafe telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (uzun mesafe yer üstü/altı veya deniz altı telekomünikasyon iletim hatları)

Çok Tehlikeli

42.22.07

Kentsel (kısa mesafe) telekomünikasyon (iletişim) hatlarının inşaatı (anten dahil iletim kuleleri ve trafo istasyonları ve yerel sınırlar içerisindeki dağıtım alt istasyonları vb.)

Çok Tehlikeli

42.91.01

Kıyı ve liman inşaatları ve ilgili hidromekanik yapıların inşaatı (su yolları, liman ve yat limanları, kıyı düzenlemeleri, iskele ve rıhtımlar, dalgakıranlar, kanallar vb. yapılar)

Çok Tehlikeli

42.91.02

Su ve su zemininin taranması ve temizlenmesi (deniz, nehir, göl vb.)

Çok Tehlikeli

42.91.03

Tersane, dok ve kanal havuzu inşaatı (gemi inşaatı ve tamiri için)

Çok Tehlikeli

42.91.04

Baraj ve bentlerin inşaatı

Çok Tehlikeli

42.99.01

Açık havada yapılan sporlara uygun tesislerin ve eğlence alanları yapılarının inşaatı (golf sahaları, açık stadyumlar, tenis kortları, atletizm sahaları, plaj tesisi, dağ barınakları, eğlence parkları vb.)

Çok Tehlikeli

42.99.02

Madencilik ve imalat sanayisi yapılarının inşaatı (sarım mili ve kuleleri, maden yükleme ve boşaltma istasyonları, rafineriler, kimyasal tesisler vb.)

Çok Tehlikeli

42.99.03

Başka yerde sınıflandırılmamış bina dışı diğer yapıların inşaatı (arazi iyileştirilmesi ile birlikte arazinin parsellemesi dahil, iyileştirme yapılmaksızın parselleme hariç)

Çok Tehlikeli

42.99.04

Doğalgaz işleme tesisleri inşaatı

Çok Tehlikeli

43.11.01

Yıkım işleri (binaların ve diğer yapıların yıkılması ve sökülmesi)

Çok Tehlikeli

43.12.01

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması, dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler) (madencilik için yapılanlar hariç)

Çok Tehlikeli

43.12.02

Maden sahalarının hazırlanması (tünel açma dahil, petrol ve gaz sahaları için olanlar hariç)

Çok Tehlikeli

43.13.01

Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb. amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak gerçekleştirilen test sondajı hariç)

Çok Tehlikeli

43.21.01

Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı, kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu

Çok Tehlikeli

43.21.03

Karayolları, demiryolları ve diğer raylı yolların, liman ve havaalanlarının aydınlatma ve sinyalizasyon sistemlerinin tesisatı (havaalanı pisti aydınlatmasının tesisatı dahil)

Çok Tehlikeli

43.22.01

Bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin tesisatı (ev tipi boyler (kombi, kazan vb.) ve brülörlerin bakım, onarım ve kurulumu ile elektriksiz güneş enerjisi kolektörlerinin kurulumu dahil)

Çok Tehlikeli

43.22.03

Bina ve diğer inşaat projelerinde su ve kanalizasyon tesisatı ve onarımı (yağmurlama sistemlerinin kurulumu dahil sıhhi tesisat işleri, yangın söndürme sistemlerinin kurulumu, kanalizasyon tesisatı döşeme işleri vb.)

Çok Tehlikeli

43.22.05

Gaz tesisatı faaliyetleri (hastanelerdeki oksijen gazı temini için kurulum işleri dahil)

Çok Tehlikeli

43.29.01

Asansörlerin, yürüyen merdivenlerin, yürüyen yolların, otomatik ve döner kapıların bakım ve onarımı dahil kurulum işleri

Çok Tehlikeli

43.29.02

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer tesisat işleri (paratonerlerin, tabelaların (ışıklı olsun veya olmasın), stor ve güneşliklerin montaj işleri vb.)

Çok Tehlikeli

43.29.03

Isı, ses veya titreşim yalıtımı ile diğer inşaat tesisatı işleri (mantolama ve vakumlu temizleme sistemlerinin kurulumu dahil)

Çok Tehlikeli

43.29.05

Parmaklık ve korkuluk tesisatı işleri (metal yangın merdivenlerinin kurulumu dahil)

Çok Tehlikeli

43.31.01

Sıva işleri (binalarda veya diğer inşaatlarda iç ve dış sıva veya alçı sıva işleri ile alçıpan işleri vb.)

Çok Tehlikeli

43.33.01

Bina ve diğer yapıların içi veya dışında yer ve duvar kaplama faaliyetleri (mermer, mozaik, granit, karo ve kaldırım taşlarının, parke dahil ahşap yer ve duvar kaplamalarının döşenmesi vb.) (halı, taban muşambası ve kağıt kaplama hariç)

Çok Tehlikeli

43.34.01

Binaların iç ve dış boyama işleri

Çok Tehlikeli

43.34.02

Cam takma işleri

Çok Tehlikeli

43.34.03

Bina dışı yapıların boyama işleri

Çok Tehlikeli

43.91.01

Çatı işleri (çatı iskeleti kurulumunu içeren inşaat işleri, çatı yapımı, çatı oluğu ve oluk ağzı montaj işleri ile metal ve diğer malzemeden çatı kaplama işleri) (dülgerlik işleri dahil)

Çok Tehlikeli

43.99.01

Yapısal çelik bileşenlerin kurulması işleri (bina, köprü, gezer vinç veya elektrik iletim kulesi gibi diğer yapılar için prefabrik yapısal çelik bileşenlerin kurulması vb.)

Çok Tehlikeli

43.99.02

Yeraltı çalışmaları (madencilik, depolama, vb. için düşey galeri ve kuyu açma faaliyeti dahil, su kuyusu açma hariç)

Çok Tehlikeli

43.99.05

İnşaatlarda beton işleri (kalıp içerisine beton dökülmesi vb.)

Çok Tehlikeli

43.99.06

Duvarcılık ve tuğla örme işleri

Çok Tehlikeli

43.99.07

İnşaat iskelesi ve çalışma platformunu kurma ve sökme işleri

Çok Tehlikeli

43.99.08

Su yalıtım işleri (düz çatı ve teraslardaki su yalıtım işleri, inşaat ve diğer yer altı yapıların dış cephesindeki su yalıtım işleri, nem yalıtımı vb.)

Çok Tehlikeli

43.99.10

Baca ve sanayi fırınlarının inşaatı ve kurulması (fırınlar için yanma odasına ateş tuğlası döşenmesi işleri dahil)

Çok Tehlikeli

43.99.11

İnşaat amaçlı kazık çakma ve temel inşaatı işleri (forekazık çakma dahil)

Çok Tehlikeli

43.99.12

Yapıların dış cepheleri için buharlı temizleme, kum püskürtme ve benzeri uzmanlaşmış inşaat faaliyetleri

Çok Tehlikeli

43.99.13

İnşaat demirciliği (inşaat demirinin bükülmesi ve bağlanması)

Çok Tehlikeli

45.20.09

Motorlu kara taşıtlarının sadece boyanması faaliyetleri

Çok Tehlikeli

46.71.01

Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (ham petrol, ham yağ, mazot, benzin, biodizel, fuel oil, gaz yağı, madeni yağlar, gres yağları vb.)

Çok Tehlikeli

46.71.02

Katı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (linyit, taş kömürü, odun kömürü, kok kömürü, yakacak odun vb.)

Çok Tehlikeli

46.71.03

Gazlı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti (LPG (bütan ve propan), tüpgaz, doğalgaz (LNG, CNG) vb. dahil, şebeke üzerinden yapılanlar hariç)

Çok Tehlikeli

46.72.07

Uranyum ve toryum cevherleri toptan ticareti

Çok Tehlikeli

46.75.01

Endüstriyel kimyasalların toptan ticareti (anilin, matbaa mürekkebi, kimyasal yapıştırıcı, havai fişek, boyama maddeleri, sentetik reçine, metil alkol, parafin, esans ve tatlandırıcı, soda, sanayi tuzu, parafin, nitrik asit, amonyak, sanayi gazları vb.)

Çok Tehlikeli

46.75.03

Hayvansal veya bitkisel gübrelerin toptan ticareti (kapalı alanda yapılan ticaret)

Çok Tehlikeli

47.30.01

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot, dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti

Çok Tehlikeli

47.78.10

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde kullanılan tüpgaz perakende ticareti

Çok Tehlikeli

49.41.08

Kara yolu ile şehir içi yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)

Çok Tehlikeli

49.41.09

Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)

Çok Tehlikeli

49.41.10

Kara yolu ile uluslararası yük taşımacılığı (gaz ve petrol ürünleri, kimyasal ürünler vb.)

Çok Tehlikeli

49.50.01

Boru hattı ile ham petrol, rafine petrol ve petrol ürünleri taşımacılığı

Çok Tehlikeli

49.50.03

Boru hattı pompa istasyonlarını işletme hizmetleri

Çok Tehlikeli

49.50.04

Boru hattı ile doğalgaz taşımacılığı

Çok Tehlikeli

49.50.90

Boru hattı ile diğer malların taşımacılığı (kömür çamuru, kimyasal ürünler, vb.)

Çok Tehlikeli

50.20.17

Uluslararası sularda ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç)

Çok Tehlikeli

50.20.24

Uluslararası sularda gazların tanker gemilerle taşınması

Çok Tehlikeli

50.20.25

Kabotaj hattında ham petrolün, petrol ürünlerinin ve kimyasalların tanker gemilerle taşınması (gazlar hariç) (iç sular hariç)

Çok Tehlikeli

50.20.30

Kabotaj hattında gazların tanker gemilerle taşınması (iç sular hariç)

Çok Tehlikeli

51.22.02

Uzay taşımacılığı (uyduların ve uzay taşıtlarının fırlatılması, yük ve yolcuların uzaya taşınması)

Çok Tehlikeli

52.10.04

Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb. depolama ve antrepoculuk faaliyetleri

Çok Tehlikeli

52.21.12

Kara taşımacılığını destekleyici olarak gazların sıvılaştırılması

Çok Tehlikeli

52.23.07

Uzay taşımacılığını destekleyici hizmetler

Çok Tehlikeli

52.23.90

Hava taşımacılığını destekleyici diğer faaliyetler (havaalanlarında yangın söndürme ve yangın önleme faaliyetleri, hava taşıtlarının çekilmesi, vb.)

Çok Tehlikeli

71.20.90

Diğer teknik test ve analiz faaliyetleri (makine parça ve yapıların kusurlarını belirlemek için radyografik, manyetik ve ultrasonik testleri, sanatsal çalışmaların doğruluğunun kanıtlanması, kaynakların radyolojik muayenesi ve diğerleri)

Çok Tehlikeli

74.20.25

Hava ve su altı fotoğrafçılığı faaliyetleri

Çok Tehlikeli

80.20.02

Başka yerde sınıflandırılmamış yangın önleme/söndürme hizmetleri

Çok Tehlikeli

81.22.01

Diğer bina ve endüstriyel temizlik faaliyetleri (binaların dışı, pencere, baca, fırın, kalorifer kazanı, havalandırma kanalı, egzoz ünitesi, sanayi makinesi temizliği vb. uzmanlaşmış temizlik faaliyetleri)

Çok Tehlikeli

81.29.04

Böceklerin, kemirgenlerin ve diğer zararlıların imhası ve haşere kontrol faaliyetleri (tarımsal zararlılarla mücadele hariç)

Çok Tehlikeli

81.29.90

Diğer temizlik faaliyetleri (yüzme havuzları, tren, otobüs, uçak, tanker, plaj ve şişelerin temizlenmesi ile dezenfekte faaliyetleri dahil, oto yıkama hariç)

Çok Tehlikeli

82.92.05

Tehlikeli ürünleri paketleme faaliyetleri (bir ücret veya sözleşme temelinde sıvıların şişelenmesi, katı maddelerin paketlenmesi, etiketleme, damgalama, marka basma, paket ambalajlama, vb.)

Çok Tehlikeli

84.25.01

İtfaiye hizmetleri (hava taşıtlarıyla yapılanlar ile orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)

Çok Tehlikeli

84.25.02

Hava taşıtları yoluyla yapılan itfaiye hizmetleri (orman yangınlarıyla mücadele ve koruma faaliyetleri hariç)

Çok Tehlikeli

86.10.04

Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)

Çok Tehlikeli

86.10.05

Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç)

Çok Tehlikeli

86.10.12

Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.)

Çok Tehlikeli

86.10.13

Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç)

Çok Tehlikeli

86.90.07

Analiz veya raporlama olmaksızın teşhis amaçlı görüntüleme hizmetleri (tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan röntgen, ultrason, manyetik rezonans (MR) vb. görüntüleme hizmetleri) (hastane dışı)

Çok Tehlikeli

86.90.09

Kan, sperm ve organ bankalarının faaliyetleri (hastane dışı)

Çok Tehlikeli

86.90.10

Tıbbi laboratuvarların hizmetleri (adli tıp ve diş laboratuvarlarının faaliyetleri hariç) (hastane dışı)

Çok Tehlikeli

86.90.16

Adli tıp laboratuvarlarının faaliyetleri

Çok Tehlikeli

96.01.04

Kuru temizleme hizmetleri (giysi ve diğer tekstil ürünlerinin, kürk ve deri ürünlerinin kuru temizlenmesi)

Çok Tehlikeli

 

*Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına Ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1’inin  “1. Asbest ile ilgili hükümler” başlığı altında yer alan hükümlere istinaden asbest  üretimi, ithali ve kullanılması yasaktır.                                          (R.G.: 26.12.2008 / 27092 -Mükerrer)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Kısım (A - V arasındaki harflerle gösterilir.)

 

 

xx

Bölüm (01- 99 arasındaki rakamlarla iki haneli ifade edilir. 88 Bölüm bulunmaktadır.)

 

 

xx.x

Grup (Bölümlerin ayrıntılandırılmış halidir. 3 hanelidir.)

 

 

xx.xx

Sınıf (4 haneli NACE kodudur. Şu andaki işyeri SGK numarasının 2-3-4 ve 5. rakamı bu kodlara karşılık gelir.

 

 

xx.xx.xx

Alt Sınıf (Sınıfın ayrıntılandırılmış halidir. İlk 4 hanesi sınıf kodu ile aynıdır.