Periyodik Mühendislik Kontrolleri

Periyodik Mühendislik Kontrolleri

İş Güvenliği yönünden;
Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü,
Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü,
Hava Tankı Periyodik Kontrolü,
Kompresör Periyodik Kontrolü,
Hidrofor Periyodik Kontrolü,
Vinç Periyodik Kontrolü,
Caraskal Periyodik Kontrolü,
Asansör Periyodik Kontrolü,
Forklift Periyodik kontrolü,
Topraklama Test ve Kontrolleri,
Paratoner Topraklama Test ve Kontrolleri,
Elektrik ve Aydınlatma Tesisatı Kontrolü gibi birçok muayene ve test hizmeti Dönüşüm Mühendislik olarak bünyemizde gerçekleştirilmektedir.
YASAL DAYANAK
25.04.2013 Tarihli 28628 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan;
İş ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin EK-3 teki tabloda Basınçlı ekipmanlar ve kaldırma araçlarının periyodik kontrol süreleri ile kontrol kriterleri belirtilmiştir. Periyodik kontrol sürelerine ilişkin tablo aşağıda verilmiştir.

 

EKİPMAN ADI

MUAYENE ADI

 

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

 

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

 

Buhar kazanları

 

 • Buhar Kazanı Periyodik Kontrolü

 

 • Kızgın Yağ Kazanı Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 2025 ve TS EN 13445-5 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 
 

Kalorifer kazanları

 

 • Kalorifer Kazanı Periyodik Kontrolü

 

 • Sıcak Su Kazanı Periyodik Kontrolü

 

 •  Boyler Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12952-6 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Taşınabilir gaz tüpleri

(Dikişli, dikişsiz)

 

 

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

3Yıl

TS EN 1802,TS EN 1803, TS EN 1968, TS EN 13322, TS EN 14876, TS EN ISO 9809 ve TS EN ISO 16148 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Taşınabilir asetilen tüpleri

 

TS EN 12863 standardında belirtilen sürelerde

TS EN 12863 standardında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Manifoldlu asetilen tüp demetleri

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 12755 ve TS EN 13720 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Manifoldlu tüp demetleri

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13385 ve TS EN 13769 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yerüstü) (1)

 

10 Yıl

TS 55, TS 1445, TS 1446, TS EN 12817 ve TS EN 12819 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri)

(yer altı) (1)

 

10 Yıl

TS EN12817, TS EN 12819 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Kullanımdaki LPG tüpleri

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 1440:2008+A1:2012, TS EN 14767,

TS EN 14795, TS EN 14914 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Basınçlı hava tankları(2), (3)

 

 • Kompresör Periyodik Kontrolü

 

 • Hava Tankı Periyodik Kontrolü

 

 • Genleşme Tankı Periyodik Kontrolü

 

 • Hidrofor Periyodik Kontrolü

 

 •  Otoklav Periyodik Kontrolü

 

 • Basınçlı Kap Statüsünde Bulunan Özel Kazanların Periyodik Test ve Kontrolleri(Kumaş Boyama Kazanı, Çorba Kazanı)

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 1203 EN 286-1, TS EN 1012-1:2010, TS EN 13445-5 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

 

Kriyojenik tanklar

 

TS EN:13458 – 3 standardında belirtilen sürelerde.

TS EN 1251-3, TS EN:13458 – 3, TS EN 13530-3 ve TS EN 14197-3, standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Tehlikeli sıvıların(4)bulunduğu tank ve depolar

 

10 Yıl(5)

API 620, API 650, API 653, API 2610 standartlarda belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

(1) LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise 5 yılda bir kontrol ve teste tabi tutulur.

(2) Seyyar veya sabit kompresör hava tankları ile basınçlı hava ihtiva eden her türlü kap ve bunların sabit donanımı.

(3) Kademeli sıkıştırma yapan kompresörlerin her kademesinde hidrostatik basınç deneyi, basınçlı hava tankları ile bunların sabit donanımlarının, o kademede müsaade edilen en yüksek basıncının 1,5 katı ile yapılır.

(4)Tehlikeli sıvılar: aşındırıcı veya sağlığa zararlı sıvılardır.

(5) Tahribatsız muayene yöntemleri kullanılır.

 

(*) Periyodik kontrol süreleri API 510 standardı esas alınarak belirlenen basınçlı ekipmanlarda; basınçlı ekipmandaki içerik (basınç ve benzeri) kayıpları ile korozyon gibi nedenlerle meydana gelen bozulmalar dikkate alınarak yapılan risk değerlendirmesi ve yönetimi çerçevesinde belirlenen periyodik kontrol süreleri, ekipmanın kalan ömrünün yarısını ve her halükarda beş yılı aşmaması gerekir.

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.

 

EKİPMAN ADI

MUAYENE ADI

KONTROL PERİYODU

(Azami Süre)

 

(İlgili standardın ön-gördüğü süreler saklı kalmak koşulu ile)

 

PERİYODİK KONTROL KRİTERLERİ

 

(İlgili standartlar aşağıda belirtilmiştir.)**

 

İlgili Mevzuat: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628

 

Kaldırma ve/veya iletme araçları (1), (2),(3)

 

 • Köprü Vinç Periyodik Kontrolü

 

 •  Tavan Vinç Periyodik Kontrolü

 

 • Monoray Vinç Periyodik Kontrolü

 

 •  Pergel Vinç Periyodik Kontrolü

 

 • Kule Vinç Periyodik Kontrolü

 

 • Mobil Vinç Periyodik Kontrolü

 

 • Gırgır Vinç Periyodik Kontrolü

 

 • Araç Üstü Vinç Periyodik Kontrolü

 

 • Caraskal Periyodik Kontrolü

 

 • Halat & Sapan Kontrolleri

 

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10116, TS EN 280 + A2, TS EN 818-6 + A1, TS EN 1495 + A2, TS EN 1709, TS EN 12079-3, TS EN 12927-7, TS EN 13157+A1, TS EN ISO 13534, TS ISO 789-2, TS ISO 3056, TS ISO 4309, TS ISO 7592, TS ISO 9927-1, TS ISO 11662-1, TS ISO 12480-1, TS ISO 12482 – 1, FEM 9.751, FEM 9.752, FEM 9.755 ve FEM 9.756 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Asansör (İnsan ve Yük Taşıyan) (4)

 • Yük Asansörü Periyodik Kontrolü

 

 • Dış Cephe Asansörü Periyodik Kontrolü

 

 • Platform Periyodik Kontrolü

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

31/1/2007 tarihli ve 26420 sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan Asansör Yönetmeliği ile 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı ResmîGazete’de yayımlanan Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği’nde yer alan hususlar saklı kalmak kaydıyla TS EN 81–3, TS EN 13015, TS ISO 9386-1 ve TS ISO 9386-2, standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılır.

 

Yürüyen merdiven ve yürüyen bant

 

 • Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS EN 13015 standardında belirtilen şartlar kapsamında yapılır.

 

İstif Makinesi (forklift,transpalet, lift)

 

 • Forklift Periyodik Kontrolü

 

 • Transpalet Periyodik Kontrolü

 

 • Lift Periyodik Kontrolü

 

Standartlarda süre belirtilmemişse

1 Yıl

TS 10689, TS EN 1757-2, TS ISO 5057, TS 10201 ISO 3184, TS ISO 6055, TS ISO 1074 ve FEM 4.004 standartlarında belirtilenkriterlere uygun olarak yapılır.

 

Yapı İskeleleri(5),(6)

 • Yapı iskeleleri

Standartlarda süre belirtilmemişse

6 Ay

TS EN 1495 + A2, TS EN 1808 ve TS EN 12811-3 standartlarında belirtilen kriterlere uygun olarak ve EK- II’ nin 4 üncü maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılır.

 

(1) Vinçlerin periyodik kontrollerinde yapılacak olan statik deneyde deney yükü, beyan edilen yükünen az 1,25 katı, dinamik deneyde ise en az 1,1 katı olması gerekir.

(2) Mobil kaldırma ekipmanlarının dışında kalan kaldırma ekipmanları için kararlılık deneyi ise gerek görüldüğünde ilgili standartlarda belirtilen kriterlere uygun olarak yapılır.

(3) Kapasitesinin altında kullanılacak kaldırma araçlarında beyan edilen kaldırılacak azami yük görünecek şekilde işaretlenir. Beyan edilen yükün üstünde bir ağırlığın kaldırılmasının söz konusu olduğu durumlarda kaldırma aracı kaldırılacak yükün miktarı esas alınarak yukarıda belirtilen kriterler çerçevesinde teste tabi tutulmadan kullanılamaz. (Beyan yükü; kaldırma aracında işveren tarafından beyan edilen kaldırılacak maksimum ağırlıktır.)

(4) Elektronik kumanda sistemi ile donatılmış kaldırma ve iletme ekipmanının periyodik kontrolünde makine ve elektrik ile ilgili branşlarda periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler birlikte görev alır.

(5) İskelelerin periyodik kontrolleri mühendislik ve mimarlık fakültelerinden inşaat ve makine mühendisliği ile mimarlık bölümü mezunları makine ve inşaat teknikeri veya yüksek teknikerleri, gemi inşası işlerinde ise gemi inşaatı mühendisi tarafından yapılır.

 

(6) İskeleler, üzerlerinde taşıyabileceği azami yük görünecek şekilde işaretlenir.

 

(**) Periyodik kontrol kriteri için referans olarak tabloda belirtilen standartlar örnek olarak verilmiş olup burada belirtilmeyen ya da Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra yayımlanan konuyla ilgili standartların da dikkate alınması gerekir.