İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İş Yeri Hekimliği Hizmetleri

İş sağlığı hizmeti çalışanların işyeri hekimi tarafından rehberlik, danışmanlık, sağlık gözetimi ve sağlık ile ilgili eğitimlerini kapsar.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa göre iş veren çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. İş yeri hekimi çalıştırma hükümlüğünü yerine getirilmemesi halinde işverene 5.000 TL aykırılığını devam etmesi halinde her ay için 5.390 TL para cezası uygulanır. Diğer sağlık personeli çalıştırma yükümlüğünü yerine getirmemesi halinde ise işverene 2.500 TL aykırılığının devamı halinde her ay için 2.695 TL para cezası uygulanır.

6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasında işyeri hekimi ve diğer sağlık personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir.

 

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İLE SİZLERE VERECEĞİMİZ HİZMETLERİMİZ

  • İşverene ve çalışanlara sağlık gözetimi ile ilgili rehberlik ve danışmalık yapmak.
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak ve iş yerinde muhafaza etmek.
  • İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılmak.
  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yaparak tavsiyelerde bulunmak.
  • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar konularında tavsiyelerde bulunmak.
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında iş yerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak.
  • Gece postaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak.
  • Genel sağlık konularında eğitim vermek.
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak.
  • İşin yönetilmesindeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak.

Her türlü sorularınız ve detaylı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.